Hazır çim her mevsim uygulanabilir mi?
Evet. Hazır çimler yılın 12 ayı, havanın yağışlı ve toprağın don olmadığı takdirde uygulanabilir.

 Hazır çim uygulamasını herkes yapabilir mi?
Uygulana, zemin tesviyesi düzgün yapıldığı takdirde basittir ve herkesçe kolayca yapılabilir. Yinede bir uzman tarafından yapılması tavsiye olunur.
 

 Hazır çim ile ekme çim arasındaki farklar nelerdir?
Hazır çimler uzman kişiler tarafından, orijinal varyeteli tohumlar kullanılarak ekilir, profesyonel ürün ve ekipmanlar kullanılarak düzenli bakımlarla gelişimi sağlanır. 8 aylık bakım sonucunda hasat edilerek bahçenize uygulanır.

Ekme çimlerde ise kullanılan tohumlar genelde belirli firmaların kendi karışımları olmakta bazen bu ürünler yeterli çıkış miktarına sahip olamamaktadırlar. Ayrıca çim bakımı çoğu zaman doğru yapılmadığı için çim çıkışından kısa süre sonra sararmalar ve yer yer kelleşmeler sonucu çim ölümleri gerçekleşmektedir. Bununla beraber ilk bakışta daha düşük fiyata mal olmasına rağmen, ekimle birlikte başlanan bakım, hazır çimin hasat zamanı olan ilk 8 ayda toplam maliyet, ekme çimlerde hazır çime göre çok daha yüksek olmaktadır.

Hazır çimde, çimin zarar görebileceği ilk tesis aşamasında ki riskler ve maliyetler tamamen ortadan kaldırılarak bahçenize gelmektedir.
 

 Hazır çim döşemenin püf noktaları nelerdir?
Hazır çim döşenecek zemin önceden sulanıp silindir ile bastırılıp iyi tesviye edilmeli, bahçe için gerekli eğimler verilmeli, toprak; yol, bordür ya da varsa karo kaplı zeminlerden 3-4cm kadar aşağıda kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Toprağın sulamayla birlikte %10 çökme payı hesaba katılmalıdır. Gerekli alt yapı işlemleri tamamlandıktan sonra rulo halinde gelen çimlerin topraklı kısımları birbirine sıkıca temas edecek şekilde toprağa serilmelidir. Serme işlemine köşelerden başlanmalı, yeni döşenen rulo ile ilk döşenen rulonun ucu topraktan 3-4cm yukarıda birbirine temas ettirilmeli ve toprağa o şekilde iyice bastırılmalıdır. Her 50m2’lik döşeme işleminden sonra çimler sulanmalıdır.
 

 Hazır çim döşenecek toprak nasıl hazırlanmalıdır?
Burada dikkat edilmesi gereken nokta toprak yapısıdır. Killi toprakta, sulama ile yumuşayan toprak çimin üzerinde gezilmesi ile sıkışmakta sıcak havalarda bu şeklide kuruyarak çim köklerini sıkıştırıp havasız bırakmak sureti ile ölümüne neden olur. Su tutma oranı da yüksek olduğundan kök bölgesinde fazla su tutup güneşli bölgelerde mantari hastalıklara, gölge alanlarda yosunlaşmaya neden olur. Bu yüzden çim için ideal toprak yapısı kumlu ve tınlı topraklardır. Bu yapıdaki toprak bahçeye serilmeden gerekli toprak altı uygulamalar (drenaj, sulama sistemi, elektrik – doğalgaz boruları vb.) tamamlanmalıdır. Altyapı bitiminde toprak serilip bolca sulanır, üzerinden hafif bir silindirle geçilerek sıkıştırılması sağlanır. Uygulama alanında gerekli kot çalışmaları yapılır ve toprak yine sulanarak sıkıştırılır ve toprak hazırlığı tamamlanmış olur.
 

 Hazır çimin, ekme çime göre avantajları nelerdir?
Hazır çimler 8 aydan önce hasat edilmez. Bu süre zarfında düzenli profesyonel bakım ve kullanılan 1.sınıf ürünler neticesi hastalıksız, güçlü kök yapısı ile adaptasyon kabiliyeti yüksek, çimler elde edilir. Ayrıca hazır çim bahçenizi saatler içerisinde yeşillendirerek görmek istediğiniz ortamı kolayca yaratabilir.

Oysa ekme yönteminde kullanacağınız tohumdan tutun uygulama ve bakım yöntemlerine kadar pek çok konuda gerek bilgi yetersizliği, gerek alet ekipman yetersizliği gerekse de zaman yetersizliğinden çoğu zaman istenilen sonuçlar elde edilemez. Kalite hazır çime göre çok düşük kalır.

Maliyet konusunda ilk bakışta ekme yöntemi uygun görünse de hazır çimin 8 ayda hasat edilip size gönderildiğini düşünecek olursanız, ekme yönteminde 8ay boyunca yapılacak bakım (gübre, su, iş gücü vs.) masrafları maliyeti hazır çim maliyetinin kat ve kat üstüne çıkarmaktadır.

Hazır çimler, çok büyük alanlarda profesyonel ekipman ve görevlilerce yetiştirildiğinden bakım masrafları düşmekte, bu da son kullanıcı için hazır çimi ekme çime göre çok daha cazip hale getirmektedir.
 

 Hazır çimi yeni uygulayanlar nelere dikkat etmeli?
Çim adaptasyonu ilk iki haftalık süre zarfında gerçekleşir. Yeni çim döşetenler ilk 1 hafta, çim toprağının sürekli nemli kalmasını sağlamalılar. İlk haftadan sonra firmanın verdiği bakım takvimi doğrultusunda hareket edilmelidir.
 

 Hazır çim için hangi gübreler ne sıklık ile kullanılmalıdır?
Çim için gübreleme yapmak şarttır. Asla ve asla hayvansal gübre kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Hayvansal gübreler he ne kadar yanması için uzun süre bekletilse de içerisinde bulunan yabancı ot tohumları tamamen ölmez. Çim uygulaması ile sulama işlemi yapılacağından gübrede bulunan tohumlar hemen filizlenerek çim alan içerinde istenmeyen görüntülere sebep olurlarken çim bitkisi ile rekabete girerek çimlerin gelişimini engellemektedirler. Bu yüzden havyasal gübreler yerine yine organik bazlı özellikle maliyetleri düşürme açısından yavaş salınımlı gübreler tercih edilmelidir. Yavaş salınımlı gübreler bir sefer uygulandığında 2-3 ay etkili olmakta, çimlerin kök yapılarını güçlendirdiği için çiminizin halı gibi görünümüne katkı sağlamaktadır.
 

 Hazır çimde biçme işlemi nasıl, hangi sıklıkta ve ne zaman yapılır?
Çim biçme işlemi çimin uzama hızına bağlı olarak bahçeden bahçeye farklılık gösterir. Yapılan sulama, gübreleme çimin hızlı uzamasını sağlar. Hazır çim döşeme işleminden sonra ilk biçim çimler 8cm’ken 6cm indirilerek yapılır. Sonraki biçim 3,5- 4cm’den yapılarak bu periyotla devam edilir. Yaz aylarında sulama fazla olduğundan uzama hızı artar ve biçim haftada 2 bazen 3’e kadar çıkabilir.

Çim biçme işlemi için keskin bıçaklı sepetli çim biçme makineleri kullanın. Motorlu tırpan ve benzeri
aletleri kullanmayın.

Çim biçimleri mümkünse güneş battıktan sonra yapın ve çim alan üzerinde çim artığı bırakmamaya
özen gösterin.
 

 Hazır çimin biçme yönü var mıdır?
Hayır. Çimlerin biçme yönü yoktur. Fakat çim biçme makinesi ile sürekli aynı yöne doğru yapılan biçimlerde çimler tek yöne doğru yatacağından bazen ters yönde biçim yapmakta faydalı olabilir.

 

 Hazır çimde sulama ne zaman, ne kadar ve nasıl yapılmalı?
Sulama toprak nemine göre yapılamalıdır. Kuru toprakta, çim de kurur. Toprağın ilk 10cm derinliğine kadar nemlendirilmesi gerekir. Bunun için 15cm’lik tahta bir çubuk kullanabilirsiniz. Çubuğu toprağa batırın biraz bekleyin ve çekin. Çubuğun ucundaki 5cm’lik kısım kuru ise sulama yapın eğer nemli ise sulama yapmaya gerek yoktur. Birkaç sefer bu işlemi yaptıktan sonra zaten bahçenizin toprak yapısını çözer ve sulama periyodunu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Sulama genellikle güneş doğmadan ya da güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Özellikle sabah erken saatte yapılmasında fayda vardır.

Sulamayı bir fıskiye yardımı ile yapabileceğiniz gibi bahçenize otomatik sulama sistemi kurarak daha düzenli ve yeterli sulama yapabilirsiniz. Örneğin siz tatildeyken sistem, kurduğunuz saatte devreye girerek sulamayı başlatır ve bitirir. Bu da çimlerinizin uzun ömrü açısından çok faydalıdır.
 

 Hazır çimlerim sararıyor ne yapmalıyım?
Çimlerin sararmasının birçok sebebi olabilir. Bunların başında sulama noksanlığı yada yanlış sulama, gübreleme yapmama yada yanlış gübreleme, çimlerin döşeme esnasında toprağa bastırılmaması alttan hava alıp kuruması, çeşitli hastalıklar gelmektedir.
Bunu engellemek için çim aldığınız firmanın verdiği çim bakım takvimini uygulamalı sonuç alamıyorsanız, firmayla temasa geçmelisiniz.

 İyi bir toprak nasıl olmalıdır?
Kaliteli bir toprak organik maddelerce zengin, su tutma kapasitesi yüksek, yabancı ot tohumlarından arındırılmış ve drenajı iyi olmadır.

 Topraktaki tuzluluk oranın yüksek olmasının çime ne zararı vardır ve ne yapılmalıdır?
Topraktaki tuzluluk ana kayadan, sulama, drenaj veya taban suyundan kaynaklanabilir. Aşırı tuzluluk bitkinin topraktaki besin maddelerini alımını zorlaştırır. Tuzlu topraklarda bitkiler suyu bünyelerine çekmekte zorlanırlar. Çözüm iyi bir drenaj ve tuzluluğa dayanıklı çim tohumu çeşitlerinin seçilmesidir.

 Toprak hazırlığı aşamasında drenajın önemi nedir?
Toprak hazırlığının amacı su tutma kapasitesi yüksek, organik maddelerce zengin ve drenajı iyi olan bitki yetiştirme ortamı hazırlamaktır. Toprak hazırlığı sırasında drenajın üzerinde durulmasının sebebi sulama suyunun kök bölgesinden göllenmeden tahliye olmasını sağlamaktır. Eğer drenaj sistemi kuramayacaksanız size killi ve kumlu topraklar ile ilgili iki ayrı çözüm önerisi sunabiliriz.

Kumlu topraklar

Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile bu organik madde karıştırılır. Böylece toprağın su tutma kapasitesi arttırılmış olur.

Killi topraklar

Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde, %70 kum %30 organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) oranındaki karışım serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile karıştırılır. Böylece toprağın fazla sıkışması önlenir ve geçirgenliği arttırılır.

 Toprak analizi nerede yaptırılır?
Toprak analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır

 Yeni ekilen çim alanın sulamasında nelere dikkat edilmelidir?
Öncelikle yeni ekilen çim alanın yüzeyi 2-3 hafta boyunca nemli kalmalıdır. Sulama işlemi sırasında basınçlı su ile toprakta oyuklar açmamaya ve alanda gölcükler oluşturmamaya özen gösterilmelidir.

 Çim alanları sulamak için en uygun saat hangisidir?
En uygun vakit havanın serin ve buharlaşmanın en az olduğu sabahın erken saatleridir.

 Çim alan ne sıklıkta sulanmalıdır?
Sulama sıklığı toprak yapısına ve iklim koşullarına göre değişiklikler gösterir. Kumlu topraklar killi topraklardan daha az su tutma kapasitesine sahip olduğu için daha sık sulamaya ihtiyaç duyar. Sıcak havalarda sulama sıklığı arttırılmalıdır. Sulama sıklığı ile keskin kurallar olmasa da ana kural iki sulama arasında alanın tamamen kurumasına izin vermektir.

 Çim alanımın ihtiyacı olan suyu aldığından nasıl emin olabilirim?
Bunun iki pratik yöntemi vardır. Birincisi sulama sonrası kuru bir çubuğu çim alanda birkaç faklı yere batırıp suyun 10 cm derinliğe ulaşıp ulaşmadığından emin olabilirsiniz. İkincisi sulama öncesi fıskiyelerden farklı uzaklıklara kaplar yerleştirip sulama sonrası bu kaplardaki su miktarını ölçebilirsiniz. Sulama sonrası kapta olması gereken minimum miktar 1,5 cm, maksimum miktar 2,5 cm dir.

 Çok sıcak günlerde sulama yapmak çime zarar verir mi?
Çok sıcak günlerde sulama yapmak çime zarar vermez aksine çimin yüzeyini serinletir ve bitkinin strese girmesini önler.

 Daha az sulamanın yöntemi nedir?
Düzenli biçim ve düzenli gübreleme su tüketiminin azalmasına yardımcı olur. Bu iki konuda aşırıya kaçılması su tüketimini arttırır. Çimlerin çok kısa biçilmesi bitkiyi strese sokup su tüketiminin artmasına sebep olurken fazla gübreleme de bitkinin büyümesini teşvik ederek yine su tüketimini arttırır. Sabahın erken saatlerinde yapılan sulama ile buharlaşmanın önüne geçilir, su israfı olmaz ve sulama sıklığı azalır.

 Çok sulama çim alana zarar verir mi?
Sık sulama bitkilerin kök gelişimini engeller. Suyu sürekli toprak üstüne yakın bulan bitki kökleri toprağın derinine doğru gelişme ihtiyacı bulmaz. Kısa bitki kökleri derin topraktaki su ve minerallerden faydalanamaz. Sıcağa ve kuraklığa karşı olan toleransları düşük olur.

 Su analizi nerede yaptırılır?
Su analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

 Yeni ekilen çim alanın biçimi nasıl yapılır?
Eğer alanınız yeni ekildiyse ilk biçim için çimin boyunun 8 cm kadar uzamasını beklemekte fayda olacaktır. İlk biçim öncesi alanı hafif bir silindir ile sıkıştırmak gerekir. Silindirleme ve biçme işlemlerinin çim alan kuru iken yapılmasına dikkat edilmelidir. Çimin en fazla üçte biri biçilmelidir. Aksi takdirde bitki strese girer.

 Neden ilk biçim öncesi silindir geçilmesi gerekiyor?
İlk biçim öncesi silindirleme önemlidir çünkü sulamadan dolayı toprak kabarır ve gevşer. Kuru alanda yapılan silidirleme ile hem toprak hem de bitkinin kökleri sıkıştırılır. Böylece biçim sırasında olabilecek hasarların önüne geçilir.

 Çim alanın biçimi nasıl yapılır?
Bitkileri yolmamak için biçimden önce makinanızın bıçaklarının keskin olduğundan emin olmalısınız. Biçim yüksekliği çim yüksekliğinin en fazla üçte biri olmalıdır. Örneğin çiminizin yüksekliği 6 cm’e ulaştıysa çimi en fazla 2 cm kısaltmalısınız. Her biçimde farklı yönde biçmeniz faydalı olacaktır.

 Biçim yükseklikleri ne olmalıdır?
İdeal biçim yükseklikleri iklimlere göre değişiklik gösterir. Çim alanlar yaz aylarında daha uzun, kış aylarında daha kısa biçilir. Ayrıca gölge ve sık basılan alanlar da daha uzun biçilir. Yaz ve kış aylarına göre ideal biçim yükseklikleri aşağıdaki gibidir.

 

YAZ

KIŞ

Park ve Bahçeler

5 cm

3 cm

Gölge Alanlar

6 cm

3 cm

Futbol Sahaları

2.5 -2.8 cm

2.5 cm

Tenis Kortları

5 – 6 mm

13 – 25 mm

Golf Sahaları GREEN
TEE
FAIRWAY

 

5 mm
6-13 mm
13 – 20 mm

 

8 mm
13-25 mm
20 mm


 Kışa girerken çimleri biçmek gerekir mi?
Uzun bırakılmış çimlerin kar örtüsü altında uzunca kalması çimlerin çürümesine neden olur. Bu yüzden kışa girerken çimleri ideal kış uzunluğunda biçmek gerekir. Kısa biçerseniz baharda da güneşin toprağı daha çabuk ısıtmasını sağlarsınız.

 Çim alanımı ne sıklıkta biçmeliyim?
Kardeşlenme artıp doku sıklaşacağı için ne kadar sık biçilirse görüntü o kadar iyi olur.

 Çimleri çok kısa biçmenin sakıncaları nelerdir?
Çimleri ideal ölçülerin altında biçmek bitki köklerinin kısa kalmasına sebep olur. Su ve gübre ihtiyacı artar.

 Biçimden sonra alanda kalan artıkların ve bu artıkların oluşturdukları keçeleşmenin bir zararı olur mu?
Bu artıkların çok büyük zararı vardır. Birçok hastalık ölü yapraklardaki organik maddeleri besin olarak kullanarak oraya yerleşir.

 Hep aynı yönde biçersem çime zarar vermiş olur muyum?
Hep aynı yönde biçim yapmak yol ve iz oluşmasına sebep olur. Bu yüzden her seferinde farklı yönden biçmekte fayda vardır.
 
 Neden çimler Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K)’a ihtiyaç duyar?
Çim alanların yaprak sağlığı ve koyu yeşil rengi Azot ile sağlanır. Fosfor kök sisteminin gelişimi sırasında gereklidir. Potasyum ise bitkinin besin almasına yardımcı olur ve hastalıklara dayanımını arttırır.

 Ne zaman gübreleme yapılmalıdır?
Gübreleme zamanı hava durumuna, çim tipine ve sulama kapasitesine göre değişiklik gösterir. Çimler ilkbaharın başında ve sonbaharın sonunda gübrelenmelidir. Eğer havalar çok sıcak değilse ve yeteri kadar su varsa sezon ortasında da gübreleme faydalıdır.

 Yılda ne kadar saf Azot kullanılmalıdır?
100 metrekare çim alana yılda 4 ila 6 kg arasında saf Azot atılmalıdır.

 Gübreleme sırasında dikkat edilmesi gereken nelerdir?
Önerilen gübre miktarının dışına çıkmamak dikkat edilmesi gereken ilk husustur. Gübrenin homojen bir şekilde alana yayılması sağlamalıdır. Aksi takdirde çim alanınızda renk farklılıkları oluşacaktır. Bunun için elle uygulama yerine gübre saçıcı aletler ile uygulama yapmak en sağlıklısı olacaktır. Bu aletleri yapı marketlerden veya bahçe araç gereci satan dükkânlardan rahatça temin edebilirsiniz. Son olarak gübrenin bitkiye nüfuz etmesi için gübre uygulamasından sonra sulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

 Gübre yanığı nasıl meydana gelir?
Gübre yanığı genel olarak fazla miktarda gübre kullanıldığında ve/ya sıcak havalarda uygulama yapıldığında rastlanan bir şeydir. İçerisinde yüksek tuz konsantresi bulunan gübre granülleri çimin üzerinde kaldığında bitkinin suyunu emer ve bitki hücresindeki su kaybından dolayı ölür.

 Gübrenin çimi yakmasını engellemek için ne yapılması gerekir?
i. Gübre paketinin üzerinde önerilen dozajlara uyulması gerekir
ii.Gübrenin eşit olarak dağılmasına dikkat edilmelidir.
iii.Uygulama sırasında aynı yere çok miktarda dökülmemesine özen gösterilmelidir.
iv.Bitki kuru iken uygulama yapılmalıdır.
v.Uygulamadan hemen sonra sulanmalıdır. Hatta mümkünse yağmurdan önce gübreleme yapılmalıdır.

 Çim alanımda açık yeşil bir renk hakim. Yaprakların rengini koyulaştırabilir miyim?
Bunun için suda çözünürlülüğü yüksek bir gübre kullanmalısınız. Amonyum nitrat ya da üre formundaki Azotları metrekareye 25 gr gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu gübreleri kullandıktan 5-7 gün sonra bahçenizin daha koyu yeşil rengi aldığını görürsünüz.

 Yeteri kadar gübreleme yaptım ama çim alanım hala sarı. Neden?
Çim alanınızdaki sarılık demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Önce küçük bir alanda demir sülfat uygulayın. Eğer yeşermeye başlarsa tüm alanda metrekareye 25 gr gelecek şekilde kullanabilirsiniz.

 Toprak tipinin gübreleme sıklığı ile ilgisi var mı?
Toprağınız killi bir topraksa gübrenin su ile akıp gitmesi daha çok zaman alır. Kumlu topraklar daha kısa süre gübreyi tutarlar. Bu yüzden kumlu topraklar killi topraklardan daha sık gübrelenir.

 Çim alanımı oluştururken özel bir gübre kullanmalı mıyım?
Yeni ekilen çim alanlarda Azot miktarı düşük, Fosfor ve Potasyum oranı yüksek gübreler kullanılmalıdır. İlk gelişme döneminde bitkiler Azota ihtiyaç duymazlar. Kök yapısı güçlü bir çim için Fosfor ve Potasyum kullanmalısınız.

 Yabancı otlarla mücadele için en iyi zaman nedir?
Tek yıllık otlarla mücadele ediyorsanız en iyi zaman yabancı otun çimlenmeye başladığı zamandır. Çok yıllık bitkiler ile mücadele ediyorsanız aktif büyümelerinin hızlandığı dönem uygun olacaktır. Bazı çok yıllık yabancı otlar diğerlerinden daha dayanıklı olduğu için birden fazla ilaç uygulaması gerekebilir.

 Yabancı ot kontrolünde düzenli bakımın etkisi var mıdır?
Düzenli biçim, gübreleme, kök havalandırması, ara ekim ve alanın yaprak veya biçim artığı gibi yığınlardan temizlenmesi çim alanınızın dokusunun sıklaşmasına ve güçlenmesine yardımcı olacaktır. Sık ve iyi gelişmiş çim alanlarda yabancı otlar kendilerine gelişmek için yer bulamayacağından yabancı ot problemi minimumda olacaktır.

 Yabancı ot tohumları bahçeme nasıl gelir?
Yabacı ot tohumları toprağınızda mevcut olabilir. Çim alanınızı tesis ederken kullanacağınız kalitesiz tohum ve kapak malzemesi ile gelebilir. Hayvanlar, özellikle kuş ve karıcalar ile taşınabilir. Rüzgarla ve yağmurla gelebilir. Ödünç alınmış bahçe malzemesi veya insan ayağı ile taşınabilir.

 Geniş yapraklı otları 2.4 D-Amin ile ilaçlarsam bir daha çıkmasını engellemiş olur muyum?
İlaçlar yalnızca çimlenmiş olan otlara tesir edip çimlenmemiş tohumları öldürmeyeceği için sonradan çıkışlar görülebilir.

 Yeni ekili çim alanda ilaçlama yapmak için ne kadar beklemeliyim?
Yeni çimlenen alanlar ilaçlara karşı hassas oldukları için mümkün olduğu kadar uzun zaman geçmesini bekleyin. En az iki biçim yapmadan ilaçlama yapmayın. Ancak daha yeni çimlenirken yabancı ot çoksa ve ilaçlama yapmak zorundaysanız ilacın dozunu yarıya düşürerek 2-4 gün sonra bir uygulama daha yapın. Eğer ilaçlar granül halde ise sulamadan sonra kullanın ki yapraklara yapışsın.

 Hastalıkları engelleyebilir miyim? Yoksa olana kadar beklemeli miyim?
Hastalığın olmasını beklemeden yılda bir kaç defa sıcak havalarda geniş spektrumlu ilaç kullanılmasında fayda vardır. 

 Çim alandaki her sarı leke hastalık mıdır?
Bazı durumlarda kedi köpek dışkısı, gübre dökülmesi, çim üzerine bırakılan naylon, paspas gibi malzemelerde sararmalara neden olabilir. Bu alanı düzenli sulayarak zaman içerisinde eski haline döndürebilirsiniz.

 Koyu gölge yerlerde çimin daha iyi yetişmesi için neler yapılmalıdır?
i.Alçak ağaç dalları budanmalıdır.
ii.Yüzeyde olan ağaç kökleri çimlerin besin almasını engeller. Bu yüzden iyi bir gübreleme programı ve kökleri açıkta bırakmayacak şekilde toprak takviyesi yapılmalıdır.
iii.Çoğu zaman çimler yine de zayıflamaya ve kaybolmaya devam edecektir. Bunun için ağaç altı ve koyu gölgelerde yıllık ara ekim yapılmalıdır.
iv.Gölge alanların daha sık gübreye ihtiyacı olacaktır.
v. Gölge alanlar daha uzun biçilmelidir.
vi.Gölgeye dayanıklı çim kullanılmalıdır.

 Don olduğu zaman bahçede yürümek çime zarar verir mi?
Don olduğunda bahçede yürümek çime oldukça çok zarar verir. Don alanda yürüyerek donmuş yaprak hücrelerini öldürürsünüz. Don ortadan kalktığında ayak izleriniz çim üzerinde siyah lekeler oluşturur.

 Çimlenme ne zaman başlar?
Her çim cinsinin çimlenmesi birbirinden farklıdır.

Cins

Gün

Sıcaklık (ºC)

Lolium perenne

7-12

15-20

Festuca rubra

9-15

15-20

Festuca arundinacea

9-15

15-20

Poa pratensis

13-21

15-20

Agrostis tenius

12-28

15-20


 Çok sıcaktan sararan çimler ölmüş müdür? Sulama ile yeniden yeşerir mi?
Çok sıcak havalarda 3-5 gün susuz kalan çimlerde ciddi bir sararma görülür. Toparlanması uzun sürse de düzenli sulama ile (sabah ve akşamüzeri) alan yeniden yeşertilebilir. Kök yapısı güçlü olan iyi tesis olmuş alanlar susuzluktan çok çabuk ölmez.

 

Sık Sorulan Sorular ?

gallery/2